Regulamin sklepu

Regulamin składania zamówień poprzez sklep internetowy BalonowaBajka.pl

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 2. Wszystkie produkty oferowane w balonowabajka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Balony można odbierać w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego przy ul. Siwinskiego 2 w Legionowo. Sklep czynny PON - PT 11:00 - 19:00, Sobota 10:00 - 20:00, Niedziela 11:00-18:00
 4. Ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto oraz obowiązują wyłącznie przy zakupie po przez platformę. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.
 6. Zamówione balony są odbierane przez klienta osobiście w naszych sklepach firmowych bądź możliwa jest dostawa przez naszą firmę, koszt transportu w zakładce dostawa.
 7. Możliwe są następujące formy płatności:
 • gotówką
 • przelewem bankowym.
 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Efekt zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności przy dostawie/odbiorze.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Na balony napełnione helem nie udzielamy gwarancji, po odbiorze przez klienta balonów nie odpowiadamy za nie.
 4. Klient, który nie odbierze balonów w sklepie firmowym bądź odmówi odbioru w dostawie zostanie obciążony kwotą zamówienia + kwotą kary umownej w wysokości 300 zł (trzystu zł 00 / 100 gr). Kwotę należy przelać na konto bankowe firmy w terminie 14 dni roboczych. po upływie w/w terminu sprawa trafia do biura windykacyjnego oraz do sądu (cały koszt związany z sprawą sądową ponosi klient).
 5. Bez potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez firmę BalonowaBajka zamówienie nie będzie realizowane.
 6. Czas realizacji zamówienia:
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego i jest liczony w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia przez kupującego.
 • Zamawiany towar, odbierany osobiście przez Kupującego z siedziby firmy ul. SIWINSKIEGO 2, Legionowo
 • Dostawa jest realizowana na terenie Warszawa zgodne z obowiązującym cennikiem.
 • W przypadku wyczerpania zapasów, zamawianego przez Kupującego towaru sklep internetowy ma obowiązek poinformować Kupującego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie drogą telefoniczną bądź mailową.
 1. Dostawa balonów jest płatna dodatkowo
 2. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Balonowa Bajka danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez BalonowaBajka wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 4. Złożenie zamówienia na platformie BalonowaBajka.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 5. Szczegółowe czynności związane z realizacja zamówień złożonych przez BalonowaBajka.pl, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności handlu hurtowego.
 7. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie BalonowaBajka.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.